MUBA Izoyapı

Site içi arama

-???-

Fiyat Karşılaştırma

Kalıp üzeri Asmolen PANDeck Avrupa standartlarında ve UCUZDUR

Patentli PANDeck kalıp üzeri 16 yoğunlukta B1 alev yürütmeyen asmolen modül perakende fiyatı 3.25TL+KDV'dir. 1 metre fiyatı ise 10.82TL+KDV'dir. 1m2 fiyatı ise 19.70TL+KDV'dir. Üstün kalitesi ve özelliklerine göre hem ucuzdur, hem de işçilik, zaman ve para kazandırır.

...... PANDeck KALIP ÜZERİ ASMOLEN İLE BİMS VEYA TUĞLA ASMOLEN KARŞILAŞTIRMASI ......

25cm PANDeck Asmoleni 16 yoğunluk ile

 

25cm Bims Asmolen veya Tuğla Asmolen

 

Fiyatı 3.25TL/ad x 6.06ad/m2

19.70TL/m2

Fiyatı 1.20TL/ad x 12.5ad/m2

15.00TL/m2

Malzeme fire ve zaiyatı

YOK

Malzeme fire ve zaiyatı

VAR

Asmolen içine beton kaçma zaiyatı

YOK

Zaiyatı [Beton 0.02m3 x 120.00TL/m3]

2.40TL/m2

Beton'dan tasarruf [hesaplara göre]

-2.25TL/m2

Beton'dan tasarruf

YOK

Demir'den tasarruf [hesaplara göre]

-5.75TL/m2

Demir'den tasarruf

YOK

Ağırlık [kendi taşıyıcısı ile birlikte] x6 katı

HAFİF

Ağırlık [İzoyapı sistemine göre] x6 katı ağır

AĞIR

Az işçilik'ten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

VAR

Az işçilik'ten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

YOK

SES + ISI YALITIMLI PANDeck'te TOPLAM

11.70TL/m2

YALITIMSIZ DİĞER SİSTEMDE TOPLAM

17.40TL/m2

İki sistemin karşılaştırılmasında PAN Deck Asmolen sistemi % 32 daha ucuzdur

.............................................................................................................

Kalıpsız Asmolen İZOYAPI Deck Avrupa standartlarında ve UCUZDUR

Patenti firmamıza ait, kalıp istemeyen 18-20 yoğunlukta B1 alev yürütmeyen İZOYAPI asmolen modül perakende fiyatı 5,05TL+KDV'dir. 1 metre fiyatı ise 20,20TL+KDV'dir. 1m2 fiyatı ise 33.63TL+KDV'dir. Altında kalıp olmadan kendisi ve üzerindeki insan yüklerini taşır. Demir ve beton yüküne karşı 1,5-2m ara ile desteklenir. Kalıp malzeme ve işçiliğini yaptırmadığından kendisini büyük orantıda tasarruf ederek işçilik ve zamandan kazandırır.

...... KALIP İSTEMEYEN İZOYAPI ASMOLENİ İLE BİMS ASMOLENİ KARŞILAŞTIRMASI ......

25cm İzoyapı Asmoleni 18-20 Yoğunluk ile

 

25cm BIMS Asmolen veya Tuğla Asmolen

 

Fiyatı 5.05TL/ad x 6.66ad/m2

33.63TL/m2

Fiyatı 1.20TL/ad x 12.5ad/m2

15.00TL/m2

5/10 - 10/10 destekleme işçiliği

5.00TL/m2

Kalıp işçiliği + Malzeme kullanım payı

12.50TL/m2

Sıva [Alçı sıva 1-1,5cm] malzeme + işçilik

6.00TL/m2

Sıva [Malzeme ve işçilik]

12.00TL/m2

Malzeme fire ve zaiyatı

YOK

Malzeme fire ve zaiyatı

VAR

Asmolen içine beton kaçma zaiyatı

YOK

Zaiyatı [Beton 0.02m3/m2 x 120.00TL/m3

2.40TL/m3

Kalıplık malzeme ücreti

YOK

Kalıp malzemesi ücreti

6.00TL

Kalıp malzeme stoklama + depolama maliyeti

YOK

Kalıp malzeme stoklama + depolama maliyeti

VAR

Beton'dan tasarruf [hesaplara göre] %3

-2.25TL/m2

Beton'dan tasarruf

YOK

Demir'den tasarruf [hesaplara göre]

-5.75TL/m2

Demir'den tasarruf

YOK

Ağırlık [kendi taşıyıcısı ile birlikte] x6 katı

HAFİF

Ağırlık [İzoyapı sistemine göre] x6 katı ağır

AĞIR

Az işçilikten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

VAR

Az işçilikten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

YOK

SES + ISI YALITIMLI İZOYAPI'DA TOPLAM

36.63TL/m2

YALITIMSIZ DİĞER SİSTEMDE TOPLAM

50.40TL/m2

İki sistemin karşılaştırılmasında İZOYAPI Sistemi %27 daha ucuzdur

.............................................................................................................

......İZOYAPI İÇ - DIŞ YALITIMLI DUVAR İLE DIŞ YÜZÜ YALITIMLI TUĞLA DUVAR KARŞILAŞTIRMASI ......

25-35cm İzoyapı Duvarı 24 Yoğunluk ile

 

25cm Tuğla Duvar

 

İki yüzlü kalıp fiyatı [5.60TL/ad x 5.55ad/m2]

31.08TL/m2

Tuğla fiyatı 0.30TL/ad x 25ad/m2

7.50TL/m2

Kalıp bağlayıcı çiroz 0.60TL/ad 8.33ad/m2

5.00TL/m2

5cm EPS malzeme 0.05m3/m2 x 180TL/m3

9.00TL/m2

Kalıp içi tuğla işçiliği 100TL Yevmiye/20m2

4.00TL/m2

Duvar işçiliği 120.00TL yevmiye/20m2

6.00TL/m2

Kaba sıvı gerekmez [düzgün yüzeylidir]

YOK

Kaba sıva [malzeme ve işçilikli]

15.00TL/m2

İzoyapı işçiliği [kalıp, çiroz yerleştirmesi]

2.00TL/m2

Yalıtım yapıştırma ve dübelleme işçiliği

10.00TL/m2

Yapıştırıcıya gerek yoktur

YOK

Yapıştırıcı [6kg/m2 x 0.50TL/m2] yüzeye bağlı

3.00TL/m2

Dübele gerek yoktur

YOK

Dübel [7 adet/m2 x 0.15TL]

1.00TL/m2

İskeleye gerek yoktur [iskelesiz yapılabilir]

YOK

İskele bedeli [kira + kurulum + söküm]

4.00TL/m2

Az işçilikten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

VAR

Az işçilikten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

YOK

İZOYAPI'DA TOPLAM

42.08TL/m2

DİĞER SİSTEMDE

55.50TL/m2

Diğer sistem tek yüz yalımlı olmasına rağmen; İki sistemin karşılaştırılmasında İZOYAPI Sistemi
%24 daha ucuzdur

.............................................................................................................

...... 3 SATIHLI SÜPER İZOYAPI DUVARI İLE - DIŞ YÜZ+ARASI YALITIMLI TUĞLA DUVAR KARŞILAŞTIRMASI ......

35cm 3satıhlı İzoyapı Duvarı 24 Yoğunluk ile

 

Tuğla, iç yalıtımsız

 

İki yüzlü kalıp fiyatı 5.60TL/ad x 5.55ad/m2

31.08TL/m2

Tuğla dışı 5cm yalıtım 0.05m3 x 160TL/m3

8.00TL/m2

Tuğla arası 5cm yalıtım 0.05m3 x 160TL/m3

8.00TL/m2

Tuğla arası + iç yalıtım [0.10m3/m2 x 160TL/m3]

16.00TL/m2

Kalıp bağlayıcı çiroz 0.60TL/ad x 5.55TL/m2

3.33TL/m2

Kaba sıva [malzeme ve işçilik]

15.00TL/m2

İzoyapı işçiliği [kalıp, çiroz yerleştirmesi]

2.00TL/m2

Yalıtım yapıştırma ve dübelleme işçiliği

10.00TL/m2

Yapıştırıcıya gerek yoktur

YOK

Yapıştırıcı [6kg/m2 x0.50TL/m2] yüzeye bağlı

3.00TL/m2

Dübele gerek yoktur

YOK

Dübel [7ad(m2 x 0.15TL/ad]

1.00TL/m2

İskeleye gerek yoktur [iskelesiz yapılabilir]

YOK

İskele bedeli [kira + kurulum + söküm]

4.00TL/m2

Az işçilik'ten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

VAR

Az işçilik'ten kaynaklı SSK ve vergi avantajı

YOK

SES + ISI YALITIMLI İZOYAPI'DA TOPLAM

44.41TL/m2

TUĞLA, İÇ YALITIMSIZ DİĞER SİSTEMDE

57.00TL/m2

İki sistemin karşılaştırılmasında 3 satıhlı Süper İZOYAPI duvarı %22 daha ucuzdur

.............................................................................................................

...... MANTOLAMADA DIŞ DUVAR - KOLON - KİRİŞ - PERDE İŞLERİNDE KARŞILAŞTIRMA ......

Zıvanalı Duvar Kalıbı [5.5cm] Mantolama 24

Yoğunluk ile

Normal İnşaat Duvarı Mantolama

 

EPS fiyatı 5.60TL x 2.78ad/m2 ile

15,56TL/m2

5cm EPS malzeme 0.05m3/m2 x 160.00TL/m3

8.00TL/m2

İzoyapı işçilik [yerine yerleştirme]

5.00TL/m2

İşçilik kaba sıva üzeri yapıştırma ve dübelleme

10.00TL/m2

Yapıştırıcı [zıvanaları harçla kenetlenir]

YOK

Yapıştırıcı [6kg/m2 x 0.50TL/m2] yüzeye bağlı

3.00TL/m2

1/2 çiroz ile beton ve tuğla keneti [0.60TL x 5.5ad]

3.30TL/m2

Dübel [7 adet/m2 x 0.15TL]

1.00TL/m2

Kaba sıva [kendisi düzgün yüzeylidir]

YOK

Kaba sıva [malzeme + işçiliği]

15.00TL/m2

İZOYAPI'DA TOPLAM

23.86TL/m2

DİĞER SİSTEM'DE TOPLAM

37.00TL/m2

İki sistemin karşılaştırılmasında İZOYAPI Sistemi %36 daha ucuzdur


-???- | -???-